0965 04 8558
 

Thang tải thực phẩm

Tải thực phẩm loại 1

Tải thực phẩm loại 1

Dùng tay để vận chuyển thực phẩm từ trong cabin ra ngoài hoặc ngược lại. Có thể sử dụng khay chuyên dụng cho vận chuyển
Thiết kế 2 đến 4 ngăn tiện lợi tuỳ theo yêu cầu của khách hàng